Les terres de jardineria es fan servir com a capa d’arrelament de la gespa, en la plantació d’arbres i en la creació de parterres, ja sigui en espais públics o en privats.

Per a l’elaboració de les terres de jardineria es fan servir saule, sorra, adob orgànic i humus.

També oferim barreges a mida segons les necessitats dels nostres clients.

El rebuig de pedrera es una terra de gra fi que s’utilitza per la implantació de la gespa i per la ressembra després d’un escarificat.

El «mulching» és una pràctica que protegeix el sòl i disminueix l’evaporació de l’aigua, la qual consisteix en colocar capes de materials naturals i degradables sobre la terra. El bio-mulching és un producte d’origen vegetal i compostat que reprodueix la capa superficial del bosc, anomenat sotabosc.

L’escorça i les fulles de pi de diverses mides també es fan servir com a cobertura en l‘acabat de jardineria.