L’aspecte natural i el tacte agradable dels seus filaments són dues característiques imprescindibles a l’hora d’escollir una gespa artificial. Si a més podem tenir una gespa d’alta tecnologia amb «memòria a la petjada», destacable per la quasi immediata recuperació, obtenim un producte perfectament adaptable.

 

Com a complements imprescindibles per a la gespa artificial calen els materials per al balast, com la sorra de sílice, que dóna un acabat perfecte a la instal·lació, així com cintes i adhesius bicomponents que asseguren un correcta fixació.